FAQ

Často kladené otázky


1. PREČO BY SOM SI MAL VYBRAŤ PRÁVE VÁS ?

Sme stavebná spoločnosť, ktorá ma skúsenosti na trhu v stavebníctve už 28 rokov, máme najlepšie ceny v pomere CENA a KVALITA materiálov s prevedenými prácami. Cena je overená zákazníkmi a je pevná.
Dodržiavanie termínov a rýchlosť práce nie sú na úkor kvality.
Máme partnerov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a dodržiavajú termíny dodávok pre plynulý chod stavby.
Vďaka priamemu prepojeniu s výrobcami materiálov odpadá závislosť na subdodávateľoch, čo v konečnom výsledku zrýchľuje čas realizácie.


2. VIETE MI POSTAVIŤ DOM AJ PODĽA VLASTNÉHO PROJEKTU ALEBO PODĽA KATALOGOVÉHO PROJEKTU ?

Áno, vieme Vám postaviť dom podľa vašich predstáv, pokiaľ to je staticky bez problémov. Samozrejme, nie je žiadny problém variabilne meniť dispozíciu okien, dverí a pod. .Pri montovanom dome sa to mení pred výrobou.

 
3. JE MOŽNÉ POSTAVIŤ PRI DREVODOME AJ POSCHODOVÝ DOM ?

Áno, je možné postaviť aj poschodový dom, je to bežné technologické prevedenie. K projektu, kde nie je garáž, dielňa, alebo prístavba, nie je problém pred aj počas stavby robiť úpravy. To isté platí pri výstavbe priemyselných objektov, malých bytových domov, atď.


3. AKÝ JE ROZDIEL MEDZI MONTOVANÝM A MUROVANÝM DOMOM ?

Hlavný rozdiel je v cene, a to je že montovaný dom je cca o 20% lacnejší od murovaného domu.
Montované domy sú na trhu z nehnuteľnosťami ťažšie predajné.

Životnosť murovaného domu je podstatne dlhšia.
 

4. AKÝ JE ROZDIEL MEDZI NÍZKOENERGETICKÝM A PASÍVNYM DOMOM ?

 V princípe majú oba rovnaký cieľ, a to čo najväčšie zníženie spotreby energie vďaka alternatívnym zdrojom energie.
Pre užívateľa a pre jeho komfort to, pokiaľ ide o kvalitu vzduchu či tepla, nepredstavuje veľký rozdiel. Pasívny dom je vlastne nízkoenergetickým domom s prísnejšie nastavenými parametrami spotreby energií. Základný rozdiel je v tom, že pasívny dom vám dokáže ušetriť asi 3x viac energie na vykurovanie, ale jeho stavba je preto nákladnejšia.


NÍZKOENERGETICKÝ DOM

Oproti bežnému klasickému domu spotrebuje o dve tretiny menej energie; v priemere o 10 % lacnejší ako pasívny dom.

V nízkoenergetickom dome možno zaviesť aj klasický vykurovací systém a Vyžaduje si hrubšie zateplenie obvodových múrov a strechy a tiež izolácie, ktoré bránia úniku tepla a vzniku tepelných mostov.

Vyššie investície potrebujete na začiatku pri stavbe hlavne do zateplenia múrov, izolácie, konštrukcie, spôsobu ohrevu vody či do rozdelenia miestností na vykurovacie zóny. Tepelné izolácie musia mať výborné vlastnosti a stavba kvalitné zhotovenie.


PASÍVNY DOM

Oproti bežnému domu je spotreba energie až o 90 % nižšia a V priemere je o 10 % drahší, pokiaľ ide o výstavbu, ako nízkoenergetický dom Nepotrebuje aktívny vykurovací systém, príp. len minimálny, lebo teplo sa dostáva do domu zo slnečného žiarenia a vďaka vnútorným zdrojom energie a musí byť dokončený celý naraz, aby jeho fungovanie bolo efektívne, pretože je dokonale utesnený. Treba preto dbať na bezchybné zhotovenie všetkých technických detailov domu. V pasívnom dome sa netvorí prievan, je tam neustály prívod čerstvého vzduchu a príjemná teplota po celý rok. Chladenie sa zabezpečuje cez tepelné čerpadlo, stropné chladenie, či cez rekuperačnú jednotku.


5. AKÁ JE VÝHODA MONTOVANÉHO DOMU OPROTI MUROVANÉMU DOMU ?

Výhoda je, že montovaný dom sa počas nepriaznivého počasia dá vyrobiť na dielni a zmontovať na stavbe v krátkom čase. U ľudí prevláda názor, že montovaný dom je postavený za dva mesiace.
Tak isto musí byť vyrobený na montážnej linke a predpripravený na montáž na stavbe, pri čom tam je realizačný čas.
V konečnom dôsledku sa čas realizácie montovaného domu vyrovná murovanému domu, ostatné procesy po hrubej montáži domu sú zhodné. Samozrejme záleží na prevedení domu. Pokiaľ dom má byt kvalitný, nikdy nezáleží na rýchlosti, ale podľa nás je kvalita zárukou dlhej životnosti a aj ostatných vplyvov v dome.
To je napríklad praskanie domu, nekvalitné prevedenie stavebných prác, nedostatočné zrenie materiálov atď., ktoré sa potom vrátia v zlom pri užívaní domu.  6. VIETE MI VYBAVIŤ PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NASLEDOVNE STAVEBNÉ POVOLENIE ?
Áno, vieme vám vybaviť projekt pre stavebné povolenie podľa vašich predstáv a nasledovne aj stavebné povolenie.

Kvalitná príprava tvorí polovicu pre efektívnosť v investičných a prevádzkových nákladov, estetickej a architektonickej úrovni stavby. Je preto vhodné zveriť túto etapu do rúk profesionálov. V rámci ponúkaných služieb Vám radi zabezpečíme všetky potrebné doklady a podklady pre zahájenie stavebného konania až po vydanie stavebného povolenia a jeho správoplatnenia.tj.

  •  celkovú situáciu stavby (zastavovací plán)
  •  vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre 
  •  stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady
  •  statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie
  • certifikát o spôsobilosti projektanta
  • územné rozhodnutie, ak je potrebné
  • súhlas vodární, súhlas energetických závodov, súhlas plynární, súhlas obce alebo mesta s malým zdrojom znečistenia ovzdušia (kotol), súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu (ak staviate na pôde, ktorá je označená ako orná pôda), súhlas susedov, ak chcete stavať inak, ako povoľuje stavebný zákon, napríklad na hranici pozemku, alebo chcete mať okná bližšie ako 7 metrov od obytných miestností susedov a podobne.