www.domzafacku.sk

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Eurobau Slovakia s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 51263084, DIČ: 2120653425, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.124888/B bude spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, príp. aj adresa alebo tel. číslo aj obsah našej vzájomnej komunikácie za účelom nadviazania kontaktu a odpovede na Vašu správu.